Beneficiezi de cele mai bune servicii

eBloc va asteaptă să deveniți clienți privilegiați
datorită complexitații serviciilor oferite dar și pentru calitatea și inovația acestora.

Servicii curațenie

Servicii curațenie în scări

Pentru noi este importanta ordinea. Iți venim in ajutor cu urmatoarele servicii de curațenie.

 • măturat şi spălat în imobil, ascensor, aleea de acces în imobil
 • măturat şi spălat scări
 • spălat geamuri intrare în imobil
 • șters balustrade

Întreținerea terenului adiacent

 

 • întreținerea arborilor, arbuștilor și plantelor floricole, gazonului.
 • stropirea gazoanelor, tunderea gazonului, pe timp de vara
 • măturarea, spălarea, dezinfectarea tuburilor, containelor de gunoi, camerelor de acumulare a deșeurilor menajere
 • colectarea gunoiului
 • deszăpezirea aleei de acces în imobil, pe timp de iarnă
Amenajarea terenului adiacent

Mentenanța Tehnică

Mentenanța tehnică este esențială pentru siguranța imobilului, în care instalațiile trebuie să funcționeze permanent în parametrii optimi.

 • benefiaciati de suport tehnic si logistic 24 ore/24 7 zile/7 pentru orice avarie produsa în blocul dumneavoastra , iar remedierea defectiuni se va face in maxim 24 ore de la semnalarea acesteia
 • inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (avarii la instalaţia de apă etc)
 • întreținerea sistemelor inginerești de uz comun conform cerințelor insitituțiilor de resort
 • efectuarea lucrărilor de mentenanță a robinetelor, ventilelor, supapelor cu schimbarea garniturilor
 • efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietaţii comune (inlocuire becuri, intrerupatoare, elemente de inchidere la usi sau ferestre, etc)
Deservirea Tehnică
Administrarea blocurilor

Activități Administrative

Activitatea administrativa este, poate, cea mai vizibila activitate in cadrul imobilului, de ea depinzînd confortul proprietarilor, fiind in același timp și o punte de legatura intre societatea noastră și factorii de dialog și sprijin din cadrul asociației.

 • evidența și perfectarea actelor registrelor tehnice, conturilor contabile, întocmirea rapoartelor și declarațiilor
 • semnarea și monitorizarea contractelor cu furnizorii serviciilor comunale și necomunale (Apă-Canal, Red Union Fenosa, Regia Autosalubritate, sistemului interfonic, antidiciar etc.)
 • colectarea și soluționarea reclamațiilor venite din partea proprietarilor, care vizează parțile comune
 • calculul si afisarea listelor de intretinere cu defalcarea tuturor cheltuielile, repartizarea bonurilor de plată către locatari
 • încasarea cotelor de intretinere
 • inspectarea proprietatii comune la intervale regulate de timp, in vederea identificarii problemelor și a reparatiilor necesare
 • eficientizarea comunicării între locătari și administrator folosind propriul sistem on-line ebloc.md
 • gestionarea transparenta a activitatii de administrare a imobilelor

Administrare Financiar – Contabilă

Evidența completă a documentelor financiare pentru asociații de proprietari.

 • organizarea și conducerea contabilității în condițiile legii
 • întocmirea de liste lunare de plăți în conformitate cu reglementarile legale in vigoare
 • repartizare facturi furnizori de utilități/prestatori de servicii, precum și cheltuieli suplimentare care privesc întreținerea proprietății comune
 • evidența registrului de fond de rezervă și fond de reparații
 • evidența registrului de casă și a gestiunii fondurilor asociației
 • centralizare consumuri de apă rece și apă caldă
 • menținerea relației cu furnizorii de utilități și prestatorii de servicii
 • întocmirea situației elementelor de Activ/Pasiv
 • asigurăm calcularea (aplicarea) penalizărilor conform sistemului aprobat în Adunarea Generală a proprietarilor
 • fișe de apartament la zi, situațiile furnizorilor neachitați, etc.
Administrare Financiar – Contabilă ACC
Acces la Ebloc.md

DIGITALIZAREA serviciilor prin platforma smart "eBloc.md"

 • Asigurarea unui cabinet personal pentru fiecare locatar
 • Facturare pe e-mail -> eFactura
 • Posibilitatea interacționării în regim online cu Administratorul Condominiului, precum expedierea online a diverselor sesizări, demersuri, solicitări.
 • VOTEAZĂ online! – posibilitatea participării online la procesul decizional al condominiului
 • Afişarea modului de calcul a plăţilor pentru fiecare apartament
 • Accesul la documentele asociatiei, la hotararile asociatiei si ale comitetului executiv
 • Consultarea documentelor si a facturilor privitoare la achizitii, contracte etc
 • Detalierea si istoricul tuturor facturilor platite
 • Accesibil 24/24 - acces online nelimitat la serviciile informaționale prin intermediului cabinetului personal

Asistență juridică

Deciziile corecte au la baza legea. O buna cunoastere a legislatiei este primul pas.

 • Recomandări pentru ajustarea cadrului legal al ACC;
 • Elaborarea regulamentelor de ordin intern al asociației de proprietari în condominiu;
 • Întocmirea somaţiilor și notificarea de plată către restanţieri;
 • Medierea conflictelor apărute în condominiu;
 • Reprezentarea in fața instituțiilor statului, a furnizorilor de utilitati și a altor instituții;
 • Consultarea privind posibilitatea de a obține de către asociație în condominiu ( ACC ) a subvențiilor guvernamentale și non-guvernamentale, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice al unui bloc de locuințe.
Consultanță juridică ACC

Inființare Asociație de coproprietari

Oferim servicii de consultanță pentru constituirea unei noi Asociații de coproprietari. Ne ocupam integral de tot procesul de înființare a Asociației de Coproprietari în Condominiu. Existența unui A.C.C. vă asigură controlul asupra blocului dumneavoastră, vă protejează investiția atât din punct de vedere juridic cât și financiar.

Inființare asociații de Coproprietari (ACC)

Prețuri deservire / administrare blocuri

Valoarea unui contract de administrare/deservire blocuri este negociabil.
Prețul minim fiind de 1 Leu per M2. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.