Procedura de schimbare a administratorului

Alegerea administratorului de proprietari conform legii LP913/2000

stema

Republica Moldova

PARLAMENTUL


LEGE Nr. 913

din 30-03-2000

Condominiului în fondul locativ

  • Gestionarea, deservirea şi exploatarea proprietăţii comune din condominiu se organizează prin tender, la care participă persoanele juridice.

  • În scopul administrării și întreținerii condominiului, asociația de proprietari încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane juridice cu obiect de activitate: “Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract”, înființate potrivit prevederilor legale în vigoare.

  • Desemnarea administratorului și încheierea contractului de gestionare şi/sau deservire (administrare) a proprietăţii comune al condominiului se fac de către consiliu administrative reprezentat de președintele asociației de coproprietari, în baza mandatului acordat de adunarea generală, și decizia se comunică tuturor proprietarilor.